ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ТӨЛӨВЛӨЛТ

CRYSTAL
АНГИЛАЛ
2 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
64.5 m2
CRYSTAL
АНГИЛАЛ
2 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
72.5 m2
CRYSTAL
АНГИЛАЛ
3 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
103.5 m2
CRYSTAL
АНГИЛАЛ
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
118m2
CRYSTAL
АНГИЛАЛ
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
120 m2
DIAMOND
АНГИЛАЛ
3 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
116 m2
DIAMOND
АНГИЛАЛ
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
123 m 2
DIAMOND
АНГИЛАЛ
5 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
155 m2
DIAMOND
АНГИЛАЛ
5 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
155 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
6.53 m2
1-р давхар
2-р давхар
3 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
98.5 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
14.4 m2
1-р давхар
2-р давхар
3 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
122.5 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
6.3 m2
1-р давхар
2-р давхар
3 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
154 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
22 m2
1-р давхар
2-р давхар
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
160 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
22.77 m2
VOID
26.45 m2
1-р давхар
2-р давхар
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
163.5 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
11.5 m2
VOID
31.66 m2
1-р давхар
2-р давхар
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
170 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
VOID
30.0 m2
1-р давхар
2-р давхар
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
170 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
14.34 m2
VOID
31.66 m2
1-р давхар
2-р давхар
4 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
178.5 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
12.6 m2
1-р давхар
2-р давхар
5 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
196 m2
PENTHOUSE
АНГИЛАЛ
ТЕРРАС
12.07 m2
VOID
32.06 m2
1-р давхар
2-р давхар
6 ӨРӨӨ ОРОН СУУЦ
232 m2