ДЭЛХИЙД
ТАНИГДСАН
БРЭНДҮҮД

Бидний танд санал болгож байгаа тансаг зэрэглэлийн “King Tower” орон сууцны хотхон оршин суугчдынхаа хувийн орон зайг сайтар бүрдүүлэхээр зохион байгуулагдсанаараа онцлог. Мөн дэлхийд чанараараа танигдсан нэр хүндтэй брэндийн бүтээгдэхүүнүүдийг барилгын бүхий л түвшинд ашиглаж байна.
  • Design lobby
  • Enclosed area
  • Author's landscaping
  • Underground parking and storage
  • Play area and private lobby areas
  • Outdoor terrace
  • Outdoor terrace
  • Outdoor terrace
  • Outdoor terrace
  • Outdoor terrace